homepage1
Materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a COMINF SRL. Copierea sau reproducerea acestor materiale este strict interzisă. Tipărirea sau salvarea electronică a paginilor site-ului este permisă atât timp cât scopul este strict pentru uz personal. Aceste materiale descărcate cad sub incidența Termenilor si Condițiilor cominf.ro
Toate drepturile sunt rezervate. Textul, imaginile, grafica, animaţiile, clipurile video şi aranjarea acestora pe site-ul COMINF SRL sunt subiect pentru drepturi de autor şi de protecţie a proprietăţii intelectuale. Aceste obiecte nu pot fi copiate pentru utilizare comercială sau distribuţie şi nici nu pot fi modificate sau postate pe alte site-uri. În conținutul site-ului se găsesc cuvinte și imagini pentru care COMINF SRL nu are drept de autor cum ar fi nume, modele de aparate medicale.
Acest site conține informații cu scop informativ și care sunt adresate clienților și potențialilor clienți ai COMINF SRL.COMINF SRL nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea acestora. COMINF SRL face tot posibilul pentru ca datele conținute în acest site să fie corecte și actualizate. COMINF SRL își rezervă dreptul de a modifica informația conținută în acest site în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.
COMINF SRL va procesa datele furnizate voluntar de dumneavoastră cu maximă confidențialitate, în conformitate cu legile aflate în vigoare. Colectarea, stocarea, procesarea, arhivarea și distrugerea datelor dumneavoastră se va face în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul colectării datelor dumneavoastră este îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu produse și servicii personalizate. Informațiile furnizate pot fi folosite doar de către COMINF SRL și împuterniciții acesteia. Conform cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor personale, aveți următoarele drepturi: Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer. Dreptul de acces la date (art.15): Persoana vizată poate solicita acces la datele sale pentru a verifica dacă prelucrarea este întemeiată. Dreptul de a rectifica Datele ( art.16): Persoana vizată poate solicita rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt procesate greșit. Dreptul de a fi uitat (art.17): Când procesarea nu mai este justificată sau când persoana vizată șia retras consimțământul. Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art.18): Persoana vizată poate cere restricționarea datelor folosite sau a transferului de date. Portabilitatea datelor (art. 20): Persoana vizată are dreptul de a solicita portarea datelor între operatori. Dreptul de a face opoziție (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări. Dreptul de a se opune la profilări (art. 21): Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată. Pentru detalii privind modalitatea în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, citiți mai multe pe https://cominf.ro/protectia-datelor/.
Acest site a fost creat și funcționează în conformitate cu legile în vigoare în România. Eventualele litigii apărute se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
Pentru orice explicații ale conținutului sau în caz că aveți nevoie de informații suplimentare privind conținutul acestei pagini de Termeni și Condiții vă rugăm să ne contactați telefonic la : 0232-257-422 sau prin email la office.cominf@gmail.com. Vom încerca să revenim cu un răspuns în cel mai scurt timp.