homepage1
Firma COMINF SRL, cu sediul social in mun. Iaşi, Sos. Pacurari 65 B, jud. Iasi, inregistrata la ? sub nr. ?, având C.U.I. nr. ?, având datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.
NE PUTEȚI CONTACTA LA:
Adresa: Mun. Iaşi, Sos. Pacurari 65 B, Jud. Iași
Fax: 0232-257-422
Email: office.cominf@gmail.com
Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor poate fi contactat prin intermediul datelor de contact mai sus menționate.
Date cu caracter personal înseamnă orice informație privind o persoană fizică, care o identifică sau pot duce la identificarea acesteia.
Firma noastră prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Firma COMINF SRL prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite funcție de fiecare scop. Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care Firma COMINF SRL va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra carora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunoștință, Firma COMINF SRL va furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante. Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:
- Furnizarea de bunuri și prestarea de servicii către clienții noștri aflate în legătură în special cu activitatea de ? (exemplu: dealer auto (vanzare, service, garantie, post-garantie)), cât și raportat la alte activități precum ? (exemplu: vanzare accesorii / piese auto, etc, activitati asociate).
- Gestionarea relațiilor noastre cu clienții, îmbunătățirea serviciilor către aceștia, identificarea nevoilor clienților și îmbunătățirea furnizării bunurilor si prestării serviciilor. Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale și angajamentelor asumate față de dumneavoastră.
- Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm.
- Oferim clienților noștri informații despre noi și/sau despre alte persoane juridice, inclusiv în legătură cu servicii și/sau produse ale acestora de tipul celor achiziționate de clienții noștri sau pentru care aceștia și-au manifestat interesul de a le achiziționa. În conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru aceștia.
- Respectarea unor cerințe legale/ de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală ori de arhivare.
- Gestiune economico-financiară-administrativă.
- Statistici interne.
Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile). Perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de 30 zile de la data ultimului contact dintre noi și persoana vizată de prelucrare. In orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de firma noastră în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.